Regler for sosiale medier

Social Media

Dette er klubbens retningslinjer for kommentarer og bilder/film på sosiale medier (facebook, instagram, twitter etc)

Ansvar/myndighet

Disse retningslinjene er utarbeidet av styret i Degernes IL, som også er ansvarlig for oppdatering av retningslinjene.

Beskrivelse av retningslinjer

  • Det som publiseres på facebookgrupper med tilknytning til  Degernes IL skal ha en overordnet positiv tone. Konflikter og debatt med klare fronter, tas internt i klubben og i andre fora.
  • Kun fornavn på personer under 18 år.
  • Facebook-gruppene skal ikke brukes til å fremme egne interesser. Informasjonen skal ha utgangspunkt i Degernes IL`s interesser
  • Kommentarer til laguttak skal ikke skje på Facebook
  • Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.
  • Vær forberedt på at det du legger ut av kommentarer og synspunkter i prinsippet blir liggende tilgjengelig på Internett for alltid, også etter at du selv kanskje har endret dine oppfatninger og ståsted.
  • Husk at portrettbilder kan bare publiseres hvis den avbildede personen gir samtykke.
  • Vi ønsker også at bilder/film brukes med forsiktighet og oppmuntrer primært til situasjonsbilder/-film av grupper med spillere. Les https://www.datatilsynet.no/Teknologi/Internett/Bilder-pa-nett/ før du legger ut bilder/film og ta eventuelt kontakt med styret om du er usikker.