Styret informerer

Aktivitet frem mot sommerferien!

All kampaktivitet, cuper og halltrening er uaktuelt/avlyst frem mot sommerferien.

Styret har likevel vurdert at det kan igangsettes treningsaktivitet fra dags dato forutsatt at følgende punkter følges:

-Fysisk trening ute – løping, styrketrening etc.

-Forslag til steder som kan brukes er: lysløypa Degernes, kunstgresset på Oshaug (ta kontakt med Martin Levernes for å avtale tid), «Møteplassen» v/Rakkestadhallen, eventuelt andre steder som måtte egne seg.

-Må gjennomføres i grupper på maks 5 stk. – der avstandskravet på 2 meter overholdes. Det skal/bør være en voksenressurs pr. gruppe.

-Det kan organiseres flere grupper a 5 stk, men det må da være god avstand mellom gruppene – f.eks mer enn 15 meter.

-Trening med felles ball er ikke aktuelt

-Under forutsetning av at dette følges så er trening helt innenfor de gjeldende smittevernregler.

Det er opp til trenere/lagledere å avgjøre om og i hvilket omfang slik aktivitet igangsettes før sommeren. Treningsutbytte kan sikkert diskuteres, men vi skal ikke undervurdere viktigheten av det å kunne treffes i ordnende former før sommerferien.

Ta kontakt med styret dersom det er spørsmål.

Lykke til!