jenter 05

FUNKSJONER                                                 NAVN
 Trener                                                          Tone Svarva Levernes
Trener                                                           Arne Ulmo Gjulem
Lagleder                                                      Håvard Tveten
Lagleder                                                      Anita Isebakke
Kampansvarlig                                         Henriette Fossdal
Kampansvarlig                                         Arne Gjulem
Kampansvarlig                                         Karin Høie Knutsen
E-mail                                                           jenter05@degernesil.no